Privacyverklaring

Privacyverklaring -Damplein 9-

-Damplein 9- acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook met de grootste zorg verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
In deze privacyverklaring wordt uiteengezet hoe -Damplein 9- omgaat met de persoonsgegevens die worden verkregen via deze website.

Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken is deze privacyverklaring hoofdzakelijk bedoeld voor diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 11 november 2018.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruik van onze diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. 
De persoonsgegevens die door de bezoeker via deze website worden verstrekt worden gebruikt voor volgende doeleinden:
a. Het afhandelen van bestellingen.
b. Het beantwoorden van gestelde vragen, het voeren van correspondentie en het informeren over de producten en diensten van -Damplein 9-.
c. Verbeteren van de werking van de site zodat de bezoeker niet elke keer haar voorkeuren en persoonlijke gegevens hoeft in te voeren.
d. Om een beter beeld te krijgen van de bezoekers van de website en haar klanten ten einde haar dienstverlening en de website verder te ontwikkelen en te verbeteren en aan te passen aan de persoonlijke voorkeuren van de bezoekers en de klanten van de website.
e. Gegevens worden nooit zonder toestemming aan derden verstrekt, tenzij dit verplicht is op basis van wettelijke verplichtingen;

 

Gebruik van cookies

-Damplein 9- maakt op deze website gebruik van zogenaamde “cookies” die door de browser worden opgeslagen op de computer van de bezoeker. Cookies worden gebruikt om de identiteit van de bezoeker te kunnen vaststellen en om het gebruik van deze website te vergemakkelijken. Voorts worden de cookies gebruikt om de doeltreffendheid van de website te monitoren.
Indien de bezoeker dit niet wenst kan het gebruik van cookies worden voorkomen door de browserinstelling op de computer te wijzigen. Dit kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website wordt verminderd, dan wel dat de website geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt.
Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden welke door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring behorende bij deze websites nader te raadplegen alvorens gebruik te maken van deze websites.

 

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om te allen tijde wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze webpagina en zijn vanaf die bekendmaking van kracht.

 

Vragen en contact

Bezoekers van de website die vragen hebben over deze privacyverklaring of uw persoonsgegevens kunnen te allen tijde contact met ons opnemen.